Chemical Engineering

På civilingeniøruddannelsen i Chemical Engineering (Kemiteknik) kombinerer du dine kreative og tekniske færdigheder og sætter fokus på forskning og udvikling inden for kemisk og kemisk-relateret produktion. Du lærer at tage hensyn til tekniske, økonomiske og miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold, og du lærer at arbejde både i et nationalt og et internationalt miljø.

Civilingeniøruddannelsen fokuserer på avanceret analyse og modellering af kemiske processer gennem bl.a. multivariat kemometrisk dataanalyse, studier af kolloid- og grænsefladekemiske processer og anvendelse af numeriske modelleringssoftware til analyse af koblede ligevægtssystemer.

Du opbygger en grundlæggende viden om den kemiske industri. Din kreativitet bliver udfordret og trænet, og din forståelse af komplicerede kemiske og biokemiske processer bliver styrket. Du lærer at regne tekniske, økonomiske, miljø- og arbejdsmæssige forhold ind i teorien. Du lærer også at planlægge og gennemføre drifts- og vedligeholdelsesopgaver på kemisk- og miljørelateret produktion.

Læs mere om Chemical Engineering hos Aalborg Universitet.

www.aau.dk

Tobias er klar til at hjælpe dig!

Skriv til ham på facebook, mail eller ring på +45 3697 3516

Tobias arbejder for Studiebyen og kan hjælpe dig med tips og gode råd