Marketing, Social Media, and Digitalization (cand. merc.)

Cand.merc. er den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse og dermed den naturlige overbygning på den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse, HA. På cand.merc. studiet har du mulighed for at vælge mellem mange forskellige profiler. Marketing and Innovation er én af disse profiler.

Uddannelsen udbydes kun på engelsk

Cand.merc. profilen i Marketing and Innovation udvikler dine kompetencer inden for fagområderne organisation og marketing med fokus på marketing og innovation. Uddannelsen giver dig kompetencer, der gør dig i stand til at udvikle og markedsføre i et samspil med omgivelserne. Profilen udbydes på Campus Esbjerg.

Profilen klæder dig på til at tilrettelægge og gennemføre relevante tiltag, såvel internt i virksomheden som eksternt i forhold til virksomhedens samarbejdspartnere. Profilen sigter på, at du, når du er færdig, kan gennemføre analyser, der kan afdække behov i markedet, og lede projekter, der skal lede til, at innovationer udvikles.

Profilen udbydes på engelsk, men du har mulighed for at gå til eksamen og skrive speciale på dansk hvis din underviser/vejleder og censor behersker dansk. Det gør nogle af underviserne og de fleste censorer på uddannelsen.

Læs mere om uddannelsen til cand. merc. Marketing and Innovation hos Syddansk Universitet Esbjerg:

www.sdu.dk

Mette er klar til at hjælpe dig!

Skriv til hende på facebook, mail eller ring på +45 36 97 35 14

Mette arbejder for Studiebyen og kan hjælpe dig med tips og gode råd