Risk and safety management

Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om sikkerhed og risikostyring? Med en Cand.tech. uddannelse i Risk and Safety Management (Sikkerhed og Risikostyring) bliver du klædt på til at hjælpe såvel offentlige som private virksomheder med at skabe overblik over både sikkerhed og risiko. Du kan være med til at sikre, at virksomheder kommer godt i gang med deres opgaver, og at de kommer sikkert i mål.

Gennem uddannelsen i Risk and Safety Management (Sikkerhed og Risikostyring) tilegner du dig viden om grundlæggende sandsynlighedsteori, om dataindsamling inden for risikoanalyse og om de samfundsmæssige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med risikoregulering og styring.

Du bliver også præsenteret for de teoretiske metoder og strategier, som gør sig gældende inden for risikoopfattelse og kommunikation.

På uddannelsen bliver du klædt på til at kunne identificere de krisesituationer, der kan opstå i forbindelse med et projekt i en virksomhed. Du lærer at udarbejde planer til håndtering af projektet og får indsigt i både implementeringsmetoder, måder at føre løbende kontrol på samt rapporteringsmetoder.

Uddannelsen udbydes internationalt, og al undervisning foregår derfor på engelsk.

 

HVAD ER CAND.TECH.?

Cand.tech.-titlen tildeles kandidater på tekniske og naturvidenskabelige uddannelsesforløb. Uddannelsen henvender sig typisk til dimittender, der har en anden bachelorbaggrund end en ingeniøruddannelse. Hvor den traditionelle civilingeniøruddannelse er en kandidatuddannelse oven på en ingeniørbachelor, er Cand.tech.-uddannelsen en kandidatuddannelse på samme akademiske niveau, men baseret på en mere varieret faglig profil hos de studerende.

Cand.tech.-uddannelsen bygger en akademisk forståelsesramme oven på den viden, man som studerende har tilegnet sig gennem sin bacheloruddannelse. Dette bevirker, at man som studerende opnår en dybere og mere specialiseret viden. Uddannelsen består af fire semestre, der tæller i alt 120 ECTS.

Åbent hus program

09.00-10.00 Oplæg om Kemiingeniør-uddannelsen
Oplæg om Maskiningeniør-uddannelsen
10.00-11.00 Oplæg om Bygningsingeniør-uddannelsen
Oplæg om Elektronik & Datateknik ingeniør-uddannelsen
11.00-12.00 Oplæg om Energiingeniør-uddannelsen
Gennem hele dagen er der mulighed for at:
• Få rundvisning
• Snak med studerende
• Snak med studievejleder
• Information om SU
• Information om Adgangskursus
10.30-12.00 Foredrag afholdt af den første danske ESA-astronaut ph.d. civilingeniør Andreas Mogensen
12.30-13.00 Rundvisning (studiemiljøer, Fitness, baren og Laboratorier)
13.30-14.00 Rundvisning (studiemiljøer, Fitness, baren og Laboratorier)
14.00-14.30 Præsentation af nyt forskningsprojekt inden for fjernelse af rumskrot
Gennem hele dagen er der mulighed for at opleve:
• Virksomhedstande - hør om dine fremtidsmuligheder
• Uddannelsesstande - hør om uddannelserne
• Mød studerende og hør hvordan det er at studere på AAU
• Mød ingeniører, som kan fortælle om, hvordan det er at komme i job med en uddannelse fra AAU-Esbjerg.
• Snak med studievejledere om bl.a. adgangskrav
• Information om SU-regler
• Adgangskursus – for dig der ikke opfylder kravene til at starte på en ingeniøruddannelse

Læs mere om Risk and safety management hos Aalborg Universitet.

www.aau.dk

Mette er klar til at hjælpe dig!

Skriv til hende på facebook, mail eller ring på +45 36 97 35 14

Mette arbejder for Studiebyen og kan hjælpe dig med tips og gode råd